Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalne razvojne agencije | Registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat d.o.o. Zrenjanin

Skr. naziv: RCR Banat doo Zrenjanin
Šifra delatnosti: 7022
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
Broj stanovnika: 629367
Matični broj: 8760071
PIB: 100652867

Adresa

Adresa: Dr Kornela Radulovića 18
Mesto: Zrenjanin
Opština: Zrenjanin
PTT broj: 23000
PAK:
E-pošta: office@rcrbanat.rs
Telefon: +381 23 510 567
Faks:
Web: www.banat.rs

Ovlašćeno lice

Ime i prezime: Irena Živković
Funkcija: direktor
E-pošta: irena.zivkovic@rcrbanat.rs
Telefon: +381 23 510 567
Mobilni: +381 64 286 72 00
Obrazovanje: diplomirani ekonomista
Radni staž: 15 godina
Starost: 41

Bankovni račun

Račun Banka Adresa Mesto
840-689743-06 Uprava za trezor Pop Lukina 7-9 Beograd

Osnivači

Red. br. Tip Osnivač Ovlašćeno lice
1 локална самоуправа Opština Ada Bilicki Zoltan
2 локална самоуправа Opština Kikinda Markov Pavle
3 локална самоуправа Opština Nova Crnja Stričević Danica
4 локална самоуправа Opština Novi Bečej Šućurović Saša
5 локална самоуправа Opština Sečanj Milošević Predrag
6 локална самоуправа Opština Žitište Vučurević Mitar
7 локална самоуправа Grad Zrenjanin Bošnjak Ivan
8 предузеће Mlekoprodukt a.d. Zrenjanin Radovančev Živanko
9 привредна комора Privredna komora Srbije Čadež Marko
10 други оснивачи Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine Pajtić Bojan

Oblasti

Broj oblasti Opština Okrug
1 Ada Severno-banatski okrug
1 Kanjiža Severno-banatski okrug
1 Kikinda Severno-banatski okrug
1 Novi Kneževac Severno-banatski okrug
1 Senta Severno-banatski okrug
1 Čoka Severno-banatski okrug
3 Žitište Srednje-banatski okrug
3 Zrenjanin Srednje-banatski okrug
3 Nova Crnja Srednje-banatski okrug
3 Novi Bečej Srednje-banatski okrug
3 Sečanj Srednje-banatski okrug
2 Alibunar Južno-banatski okrug
2 Bela Crkva Južno-banatski okrug
2 Vršac Južno-banatski okrug
2 Kovačica Južno-banatski okrug
2 Kovin Južno-banatski okrug
2 Opovo Južno-banatski okrug
2 Pančevo Južno-banatski okrug
2 Plandište Južno-banatski okrug

Broj zaposlenih u agenciji

Broj sistematizovanih radnih mesta: 19

Broj zaposlenih/stepen obrazovanja Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme Broj angažovanih po ugovoru Ukupan broj zaposlenih
VII 1 11 0 0 11
VI 1 0 0 1
IV 1 0 0 1
UKUPNO: 13 0 0 13

Podaci o poslovnom prostoru u sedištu

Površina (m2) Vlasništvo Opis
350 Ne Poslovni prostor u zakupu.

Podaci o poslovnim/organizacionim jedinicama

Red. br. Naziv Adresa Mesto PTT Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme

Podaci o opremi

Tip Količina Vrednost (din.) Opis
Automobil 2 0,00
Računari 15 0,00
Ostala oprema 14 0,00 3 projektora, 8 štampača, 2 fotokopir aparata, kancelarijska oprema - postoji specifikacija opreme uz Zahtev za akreditaciju

Podaci o planiranim finansijskim sredstvima

Red. br. Godina Iznos (din.) Izvor
1 2013 12.000.000,00 članarina osnivača
2 2013 6.000.000,00 drugi izvori sredstava
3 2014 5.434.000,00 Članarina osnivača
4 2014 12.831.000,00 Drugi izvori sredstava

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za javni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2011 Upravljanje ljudskim resursima Jedinice lokalne samouprave
2 2011 Obuka za upravljanje softverom "My Project" i elektronko poslovanje Jedinice lokalne samouprave
3 2011 Obuka za upravljanje softverom "SYSTEM 48" Jedinice lokalne samourave
4 2012 "Upravljanje projektnim ciklusom" (2 obuke) Jedinice lokalne samouprave
5 2012 "Programsko budžetiranje" Jedinice lokalne samouprave
6 2012 "Razvoj infrastrukturnih, opštinskih i međuopštinskih projekata 2 i LER i preduzetništvo" Jedinice lokalne samouprave
7 2012 "LER i Мy Project" Jedinice lokalne samouprave
8 2012 "Obuka za upravljanje projektima Мy Project" Jedinice lokalne samouprave
9 2012 "Razvoj ljudskih resursa" Jedinice lokalne samouprave
10 2012 "Razvoj ljudskih resursa i razvoj infrastrukturnih, opštinskih i međuopštinskih projekata 1" Jedinice lokalne samouprave
11 2012 "LER i preduzetništvo" Jedinice lokalne samouprave
12 2012 "Lokalno ekonomskim razvojem do sertifikacije opštine" Jedinice lokalne samouprave
13 2012 "PCM i LER" Jedinice lokalne samouprave
14 2012 "Uvođenje sistema za upravljanje i praćenje projekata" Jedinice lokalne samouprave
15 2012 "Obuka upravljanja energetskom efikasnošću i odgovarajućim merama" Jedinice lokalne samouprave
16 2013 Upravljanje projektnim ciklusom (3) Jedinice lokalne samouprave
17 2013 Aplikacija za upravljanje projektima - My project (6) Jedinice lokalne samouprave
18 2013 Razvoj ljudskih resursa (2) Jedinice lokalne samouprave
19 2013 Razvoj opštinskih i međuopštinskih projekata Jedinica lokalne samouprave
20 2013 LER i preduzetništvo (2) Jedinice lokalne samouprave
21 2013 Privlačenje investicija (2) Jedinice lokalne samouprave
22 2013 Značaj i funkcije LER i unapređenje rada JLS Jedinica lokalne samouprave
23 2013 Priprema i implementacija projekata u oblasti turizma Jedinica lokalne samouprave
24 2013 Značaj međuopštinskih i regionalnih inicijativa u turizmu Jedinica lokalne samouprave
25 2013 Upraveljanje ljudskim resursima Jedinica lokalne samouprave
26 2013 Oblici organizovanja kancelarija za LER Jedinica lokalne samouprave
27 2013 Radionica "Izrada strategije razvoja opštine Alibunar" Jedinica lokalne samouprave
28 2013 Aplikacija za upravljanje komunalnim problemima Sistema 48 Jedinica lokalne samouprave
29 2013 Radionica za koordinatore strategija i koordinatore radnih grupa Jedinica lokalne samouprave
30 2013 Priprema projekata kod domaćih donatora Jedinice lokalne samouprave
31 2013 Upravljanje infrastrukturnim projektima Jedinica lokalne samouprave
32 2013 Priprema projektne dokumentacije (18) Jedinice lokalne samouprave
33 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Unapređenje komunikacije sa građanima-uvođenje sistema 48. JLS Opovo.
34 2014 Revizija lokalne strategije opštine Vršac. JLS Vršac.
35 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Obuka za infrastrukturne projekte". JLS: Bela Crkva, Pančevo.
36 2014 Jednodnevna obuka koordinatora radnih grupa za izradu SLOR-a. JLS: Vršac, Sečanj, Nova Crnja.
37 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Proces strateškog planiranja u JLS-SWOT. JLS Nova Crnja.
38 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Proces strateškog planiranja u JLS-SWOT. JLS Vršac.
39 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Proces strateškog planiranja u JLS-SWOT. JLS Sečanj.
40 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Obuka za infrastrukturne projekte". JLS: Zrenjanin, Nova Crnja, Beograd, Plandište, Sečanj, Kikinda, Vršac, Pančevo, Novi Bečej, Novi Kneževac, Kanjiža, Sremski Karlovci, Kovačica, Žitište.
41 2014 Obuka službenika AP Vojvodine za upravljanje projektima-My projec. Službenici AP Vojvodine.
42 2014 Priprema projetne dokumentacije JLS: Čoka, Kovačica, Kovin, Crnja, Novi Kneževac, Opovo, Plandište, Sečanj, Žitište, Zrenjanin, Nova Crnja.
43 2014 Izrada strategija održivog razvoja JLS JLS: Nova Crnja, Vršac, Sečanj, Novi Kneževac, Zrenjanina, Bela Crkva, Kovin, Pančevo, Kikinda, Plandište.
44 2014 Izrada strategija razvoja turizma opštine Kovačica 2014-2020. Opština Kovačica.

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za privatni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2012 Pružanje konsultantskih usluga "Rakić plast" d.o.o.
2 2014 Obuke MSPP
3 2014 Konsalting MSPP
4 2014 Mentoring MSPP

Podaci o sprovedenim međunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima

Red. br. Godina Naziv projekta Korisnik projekta Tip projekta Vrednost projekta Priložena dokumentacija
1 2011 Podizanje kapaciteta kancelarije za lokalno ekonomski razvoj kroz uvođenje sistema za upravljanje Opština Kikinda Lokalni 1.500.000,00 Уговор о сарадњи
2 2011 Poboljšanje efikasnosti rada lokalne samouprave sistemom elektronske obrade zahteva i poboljšanje Opština Sečanj Lokalni 1.500.000,00 Уговор о сарадњи
3 2011 Efikasnije upravljanje projektima i projektnom dokumentacijom kroz uvođenje elektronskog sistema Opština Kovin Lokalni 1.630.000,00 Уговор о сарадњи
4 2011 Uspostavljanje LER kancelarije u opštini Senta Opština Senta Lokalni 1.700.000,00 Уговор о сарадњи
5 2011 Podizanje efikasnosti rada lokalne samouprave kroz uvođenje elektronskog sistema za upravljanje Opština Vršac Lokalni 1.500.000,00 Уговор о сарадњи
6 2011 Uvođenje sistema za upravljanje i praćenje projekata u gradu Pančevu Grad Pančevo Lokalni 1.500.000,00 Уговор о сарадњи
7 2011 Uspostavljanje sektora za razvoj opštine – KLER u opštini Plandište Opština Plandište Lokalni 1.600.000,00 Уговор о сарадњи
8 2011 Agro-eko industrijski park – Severni Banat u opštini Kikinda Opština Kikinda Lokalni 1.000.000,00 Уговор о сарадњи
9 2011 Kroz obuke do zapošljavanja - novi moduli u okviru Edukativnog centra za profesionalne i radne Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Regionalni 63.446.240,00 Уговор о сарадњи
10 2011 Preduzetnički Baby Boom Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat Regionalni 23.899.480,00 Уговор о сарадњи
11 2011 Uspostavljanje saradnje institucija za finansijsku podršku inovacijama u zemljama Jugo-istočne Evrope Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat Međunarodni 297.840.000,00 Уговор о сарадњи
12 2011 Jačanje administrativnih kapaciteta za apsorbciju sredstva iz predpristupnih programa pomoći EU Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat Međunarodni 5.751.680,00 Уговор о сарадњи
13 2012 "Treninzi u merama energetske efikasnosti i upravljanju" Lokalna samouprava Kikinda Međunarodni 1.114.900,00 Уговор
14 2012 "Unapređenje usluga i kapacitita kancelarije za lokalno ekonomski razvoj opštine Kovačica" Opština Kovačica Lokalni 1.940.237,00 -
15 2012 "Unapređenje usluga i kapacitita kancelarije za lokalno ekonomski razvoj opštine Kovin" Opština Kovin Lokalni 1.232.552,00 -
16 2012 "Uspostavljanje LER kancelarije u opštini Senta" Opština Senta Lokalni 1.700.000,00 -
17 2012 "Podizanje efikasnosti rada lokalne samouprave kroz uvođenje elektronskog sistema za upravljanje projektima u opštini Vršac" Opština Vršac Lokalni 1.500.000,00 -
18 2012 "Uvođenje sistema za upravljanje i praćenje projekata u gradu Pančevu" Grad Pančevo Lokalni 1.500.000,00 -
19 2012 "Uspostavljanje sektora za razvoj opštine – KLER u opštini Plandište" Opština Plandište Lokalni 1.600.000,00 -
20 2012 "Uspostavljanje LER kancelarije u opštini Ada" Opština Ada Lokalni 1.397.140,00 -
21 2012 "Unapređenje usluga i komunikacije sa građanima u opštini Plandište - Sistem za upravljanje dokumentacijom – DMS" Opština Plandište Lokalni 1.015.000,00 -
22 2012 "Osnivanje kancelarije za LER i unapređenje rada lokalne samouprave Žitište" Opština Žitište Lokalni 892.100,00 -
23 2012 "Lokalno ekonomskim razvojem do sertifikacije opštine Nova Crnja" Opština Nova Crnja Lokalni 1.100.000,00 -
24 2012 "Razvoj savremene i efikasne lokalne samouprave uspostavljanjem kancelarije za LER opštine Opovo" Opština Opovo Lokalni 1.155.040,00 Уговор о пословној сарадњи
25 2012 "Uvođenje jedinstvenog sistema za rešavanje problema po sistemu „48 časova“ u opštine Plandište" Opština Plandište Lokalni 1.004.000,00 Уговор о пословној сарадњи
26 2012 "Modernizacija Gradske uprave uvođenjem elektronske obrade zahteva građana za rešavanje komunalnih problema u roku od 48 časova grada Zrenjanina" Grad Zrenjanin Lokalni 1.135.000,00 Уговор о пословној сарадњи
27 2012 "Osnivanje kancelarije za LER, stvaranje savremene i efikasne lokalne samouprave po meri građana opštine Bela Crkva" Opština Bela Crkva Lokalni 1.215.270,00 Уговор о пословној сарадњи
28 2012 "Osnivanje kancelarije za LER i unapređenje rada lokalne samouprave Čoka" Opština Čoka Lokalni 1.079.387,00 Уговор о пословној сарадњи
29 2012 "Elektronsko glasanje u opštini Kikinda" Opština Kikinda Lokalni 4.104.940,00 Уговор о пословној сарадњи
30 2012 "Agro-eko industrijski park – Severni Banat u opštini Kikinda" Opština Kikinda Međuopštinski 1.000.000,00 -
31 2012 "Međuopštinske inicijative u Banatu" Banat Međunarodni 1.096.000,00 -
32 2012 "Međuopštinska poljoprivredna radna zona Kikinda - Ogledna polja za podršku razvoju voćarstva i povrtarstva" Opština Kikinda Međuopštinski 2.060.000,00 -
33 2012 "Logistički centar za izradu i iplementaciju master plana razvoja turizma na Tisi u Novom Bečeju" Opština Novi Bečej Međuopštinski 1.300.000,00 -
34 2012 "Regionalni turistički info-centar - opština Kovačica" Opština Kovačica Lokalni 1.332.000,00 Уговор о пословној сарадњи
35 2012 "Studija izvodljivosti za osnivanje centra za podršku razvoju proizvodnje voća i povrća u srednjem Banatu" Regionalna privredna komora Zrenjanin Međunarodni 11.204.000,00 Споразум о партнерству
36 2012 "Kroz obuke do zapošljavanja - novi moduli u okviru Edukativnog centra za profesionalne i radne veštine" Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Međunarodni 64.023.000,00 Уговор о дугорочној пословној сарадњи
37 2012 Preduzetnički "Baby Boom" Srednje škole u Banatu Međunarodni 24.117.000,00 Споразум о партнерству
38 2012 "Oživljavanje prekograničnog turizma kroz inovativne usluge u dobrobit lokalnih zajednica" Pogranične oblasti Međunarodni 37.031.000,00 Уговор о партнерству
39 2012 "Podrška MSP – Točak razvoja u regionu" MSP Međunarodni 38.450.000,00 Уговор о партнерству
40 2012 "Uspostavljanje saradnje institucija za finansijsku podršku inovacijama u zemljama Jugo-istočne Evrope (SEE – IFA Network)" MSP Međunarodni 297.840.000,00 Споразум о партнерству
41 2012 "Jačanje administrativnih kapaciteta za apsorbciju sredstva iz predpristupnih programa pomoći EU u regionu Banata" Banat Međunarodni 5.804.000,00 -
42 2013 Regionalni turistički info centar - Opština Kovačica Opština Kovačica Lokalni 1.332.000,00 -
43 2013 Razvoj savremene i efikasne lokalne samouprave uspostavljanjem KLER za opštinu Opovo Opština Opovo Lokalni 1.155.040,00 -
44 2013 Uvođenje jedinstvenog sistema za rešavanje problema stanovništva po sistemu 48 časova Opština Plandište Lokalni 1.004.000,00 -
45 2013 Modernizacija gradske uprave uvođenjem elektronske obrade zahteva građana za rešavanje komunalnih problema u roku od 48 časova Grad Zrenjanin Lokalni 1.135.000,00 -
46 2013 Osnivanje KLER, stvaranje savremene i efikasne lokalne samouprave po meri građana Opština Bela Crkva Lokalni 1.215.270,00 -
47 2013 Osnivanje KLER i unaprešenje rada lokalne samouprave Opština Čoka Lokalni 1.079.387,00 -
48 2013 Elektronsko glasanje u opštini Kikinda Opština Kikinda Lokalni 4.104.940,00 -
49 2013 Unapređenje komunikacije sa građanima - uvođenje sistema 48 i adaptacija Uslužnog centra u opštini Opovo Opština Opovo Lokalni 1.355.000,00 -
50 2013 Razvoj savremene evropske lokalne samouprave Sečanj uspostavljanjem KLER Opština Sečanj Lokalni 1.360.000,00 -
51 2013 Unapređenje upravljačkih procesa uvođenjem sistema efikasnije komunikacije sa građanima u opštini Čika Opština Čoka Lokalni 1.129.000,00 -
52 2013 Unapređenje efikasnosti opštinskih organa uvođenjem informacinoo komunikacionih tehnologija Opština Žitište Lokalni 1.459.000,00 -
53 2013 Unapređenje komunikacije sa građanima u lokalnoj samoupravi korišćenjem savremenih elektronskih sistema u opštini Senta Opština Senta Lokalni 1.327.700,00 -
54 2013 Uspostavljanje KLER opštine Novi Kneževac Opština Novi Kneževac Lokalni 1.378.000,00 -
55 2013 Ritnica turizma Opština Kovačica Lokalni 9.597.000,00 -
56 2013 Uređenje sportsko-rekreativnog kompleksa Opovo - faza II Opština Opovo Lokalni 9.581.200,00 -
57 2013 Rekonstrukcija i dogradnja etaže ravnog krova Kulturnog centra Opština Žitište Lokalni 10.098.651,00 -
58 2013 Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja - E3 Austrian Development Agency, EU Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 25.849.240,00 -
59 2013 Kroz obuke do zapošljavanja - Novi moduli u okviru Edukativnog centra RSEDP II, Austrian Development Agencu Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 66.330.160,00 -
60 2013 Oživljavanje prekograničnog turizma, kroz inovativne usluge, za dobrobit lokalnih zajednica Bana Tour EU-IPA CBC RO-SER Jedinice lokalne samourave Međunarodni 38.364.920,00 -
61 2013 Podrška MSP - pokretač razvoja regiona EU - IPA CBC RO-SER MSP Međunarodni 50.186.000,00 -
62 2013 Zajednički razvoj Studije o kapitalizaciji turističkih potencijala Rumunsko-Srpskog kanala Begej i promocija prekograničnih stranih investicija EU - IPA CBC RO-SER Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 57.407.885,00 -
63 2013 Prenos znanja i iskustva u području ruralnog razvoja u regiji Banat Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 2.086.100,00 -
64 2013 Jačanje apsorpcionih kapaciteta regije Banat Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 2.300.000,00 -
65 2013 Preduzetnički Baby boom - RSEDP II MSP Međunarodni 24.985.820,00 -
66 2014 Uvođenje informacionog sistema za rešavanje problema stanovništva pos sistemu 48 sati. JLS obuhvaćene na projektu Lokalni 1.621.500,00 -
67 2014 Modernizacija rada opštinskih organa opštine Čoka-uvođenje sistema za elektronsko glasanje. Opština Čoka Lokalni 1.795.300,00 -
68 2014 Unapređenje efikasnosti rada opštine Kovačica korišćenjem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Opština Kovačica. Lokalni 1.617.000,00 -
69 2014 Modernizacija rada opštine Kovin-uvođenje sistema za elektronsko glasanje. Opština Kovin. Lokalni 1.609.000,00 -
70 2014 Nova strategija održivog razvoja opštine Nova Crnja 2015-2020 Opština Nova Crnja. Lokalni 1.582.000,00 -
71 2014 Strategija održivog razvoja opštine Novi Kneževac. Opština Novi Kneževac. Lokalni 1.732.000,00 -
72 2014 Nove informacione tehnologije u službi povećanja efikasnosti rada opštine Opovo. Opština Opovo. Lokalni 1.615.000,00 -
73 2014 Uvođenje novih elektronskih sistema u cilju povećanja efikasnosti rada organa opštine. Opština Plandište. Lokalni 2.535.000,00 -
74 2014 Održivi razvoj opštine Sečanj. Opština Sečanj. Lokalni 1.584.000,00 -
75 2014 Osavremenjivanje usluga opštinskih organa i uvođenje savremenih informacionih tehnologija Opđtina Žitište. Lokalni 1.930.000,00 -
76 2014 Unapređenje efikasnosti grada Zrenjanina korišćenjem savremenih elektronskih sistema. Grad Zrenjanin. Lokalni 1.660.000,00 -
77 2014 Osnivanje kancelarije za LER i unapređenje rada lokalne samouprave. Opština Alibunar. Lokalni 1.840.000,00 -
78 2014 Strategija razvoja opštine Bela Crkva 2014-2020. Opština Bela Crkva. Lokalni 1.738.000,00 -
79 2014 Unapređenje upravljačih procesa uvođenjem sistema efikasnije komunikacije sa građanima u opštini Čoka. Opština Čoka. Lokalni 1.129.000,00 -
80 2014 Strateškim planiranjem do lokalno-ekonomskog razvoja opštine Kovin. Opština Kovin. Lokalni 1.764.000,00 -
81 2014 Uspostavljanje KLER-a opštine Novi Kneževac. Opština Novi Kneževac. Lokalni 1.767.500,00 -
82 2014 Unapređenje komunikacije sa građanima-uvođenje sistema 48 i adaptacija uslužnog centra u opštini Opovo. Opština Opovo. Lokalni 1.355.000,00 -
83 2014 Razvoj savremene lokalne samouprave Sečanj uspostavljanjem KLER-a. Opština Sečanj. Lokalni 1.360.000,00 -
84 2014 Unapređenje komunikacije sa građanima u lokalnoj samoupravi korišćenjem savremenih elektronskih sistema Opština Senta. Lokalni 1.327.700,00 -
85 2014 Unapređenje efikasnosti rada opštine Kovačica korišćenjem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Opština Žitište. Lokalni 1.495.000,00 -
86 2014 Strategija razvoja grada Zrenjanina. Grad Zrenjanin. Lokalni 2.146.000,00 -
87 2014 Oživljavanje prekograničnog turizma kroz inovativne usluge za dobrobit lokalnih zajednica BanaTour (EU-IPA CBC RO-SER) Region Banata. Međunarodni 37.031.000,00 -
88 2014 Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja-E3 Region Banata. Lokalni 27.872.224,00 -
89 2014 Zajednički ravoj studije o kapitalizaciji turističkih potencijala rumunsko-srpskog kanal Begejai promocija prekograničnih investicija Pogranična oblast. Lokalni 61.900.676,00 -

Podaci o zaključenim ugovorima iz člana 50. Zakona

Red. br. Datum zaključenja ugovora Ugovorne strane Predmet ugovora Rok važnosti Vrednost ugovora (din.) Priložena dokumentacija
1 11.1.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Novi Bečej Strategija razvoja opštine Novi Bečej 2014-2020 septembar 2013 540.000,00 Уговор о пословној сарадњи
2 20.8.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Alibunar Osnivanje kancelarije za LER i unapređenje rada lokalne samouprave jun 2014. god. 300.000,00 Уговор о партнерству
3 10.1.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Žitište Strategija održivog razvoja opštine Žitište septembar 2013 780.000,00 Уговор о пословној сарадњи
4 9.8.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Senta Unapređenje komunikacije sa građanima u lokalnoj samoupravi korišćenjem savremenih elektronskih sistema mart 2014. god. 710.000,00 Уговор о пословној сарадњи
5 21.1.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Senta Strategija razvoja opštine Senta 2014-2020 sa Akcionim planom septembar 2013 960.000,00 Уговор о пословној сарадњи
6 15.3.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Alibunar Strategija lokalnog razvoja opštine Alibunar decembar 2013 220.000,00 Уговор о пословној сарадњи
7 7.8.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Žitište Unapređenje efikasnosti opštinskih organa uvođenjem informaciono-komunikacionih tehnologija mart 2014. god. 580.000,00 Уговор о пословној сарадњи
8 9.8.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Kovačica Strategija razvoja turizma opštine Kovačica 2014-2020 april 2014. god. 860.000,00 Уговор о пословној сарадњи
9 9.8.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Čoka Unapređenje upravljačkih procesa uvođenjem sistema efikasnije komunikacije sa građanima u opštini Čoka mart 2014. god. 520.000,00 Уговор о пословној сарадњи
10 12.8.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Sečanj Razvoj savremene evropske lokalne samouprave Sečanj uspostavljanjem kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj februar 2014. god. 480.000,00 Уговор о пословној сарадњи
11 16.8.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Kikinda Strategija razvoja opštine Kikinda 2014-2020 1. maj 2014. god. 1.120.000,00 Уговор о пословној сарадњи
12 26.8.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Plandište Proces strateškog planiranja u opštini Plandište 1. maj 2014. god. 840.000,00 Уговор о пословној сарадњи
13 14.8.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Kovin Strateškim planiranjem do lakalno-ekonomskog razvoja opštine Kovin april 2014. god. 700.000,00 Уговор о пословној сарадњи
14 7.8.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Opština Opovo Unapređenje komunikacije sa građanima - uvođenje sistema 48 i adaptacija Uslužnog centra u opštini Opovo mart 2014. god. 420.000,00 Уговор о пословној сарадњи
15 2.8.2013 Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat i Grad Zrenjanin Strategija razvoja Grada Zrenjanina 1. maj 2014. god. 900.000,00 Уговор о пословној сарадњи

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti podrške privrednim subjektima

Godina Broj održanih obuka Broj obučenih polaznika Broj preduzeća koja su dobila usluge mentoring Broj klijenata koji su dobili usluge konsaltinga Broj prijava po programima NARR Broj odobrenih prijava po programima NARR
2011 25 648 9 460 36 16
2012 14 186 10 207 24 5
2013 24 230 6 206 35 5
2014 24 190 5 152 16 3

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja

Godina Kategorija Nivo Broj
2011 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
1
oblasni nivo
lokalni nivo
3
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
9
nacionalni nivo
regionalni nivo
3
međuopštinski nivo
lokalni nivo
17
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
2
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
1
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja
2012 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
1
oblasni nivo
lokalni nivo
4
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
9
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
3
lokalni nivo
17
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
14
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja - Стратегија регионалног развоја АПВ
- Стратегија развоја општине Сента 2014-2002, са Акционим планом
- Стратегија одрживог развоја општине Житиште
- Стратегија развоја општине Нови Бечеј 2014-2020
- Стратегија развоја општине Алибунар
2013 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
1
oblasni nivo
lokalni nivo
13
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
8
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
lokalni nivo
16
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
3
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
23
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja РРА Зрењанин је учествовао у припреми:
- Стратегија локалног развоја општине Алибунар 2014-2020
-Стратегија одрживог развоја општине Нови Бечеј 2014-2020
- Стратегија развоја општине Сента 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја општине Житиште 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја општине Пландиште 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја општине Кикинда 2014-2020
- Стретегија развоја туризма општине Ковачица 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја града Зрењанина 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја општине Бела Црква 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја општине Ковин 2014-2020
- Стратегија развоја града Панчева 2014-2020
- Стратегија регионалног развоја АП Војводине
- Акциони план КЛЕР општине Алибунар 2014-2016
- Акциони план КЛЕР општине Нова Црња
2014 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
oblasni nivo
lokalni nivo
11
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
3
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
lokalni nivo
15
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
8
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja

Podaci o akreditaciji

Datum podnošenja zahteva za akreditaciju:
Broj rešenja o sticanju akreditacije:
Datum donošenja rešenja o sticanju akreditacije:
Rok važenja rešenja o sticanju akreditacije:
Registarski broj upisa prve akreditacije:
Broj rešenja o oduzimanju akreditacije:
Datum donošenja rešenja o oduzimanju akreditacije:
Broj rešenja o prestanku akreditacije:
Datum donošenja rešenja o prestanku akreditacije:

Obnova akreditacije:


Red. br. Godina Datum zahteva Datum rešenja Broj rešenja Rok važenja Reg. broj Podbroj
1 2013 30.9.2013 17.10.2013 02 број 857-17/2013 18.10.2018.
2 2019 2.10.2018 5.3.2019 1-04-023-7/2019-2 5 година - 05.03.2024.

Podaci o oceni u postupku vrednovanja rada agencije

Godina Ocena Opis ocene Komentar
2011 70.1 одличан Оцењивање рада у 2011. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 189/2012 од 24.04.2012. године
2012 81 одличан По спроведеном поступку вредновања рада АРРА, Комисија је утврдила да је АРРА према Табели вредновања рада АРРА остварила укупно 81,0 поена и констатује да су се стекли услови из члана 5. и 6. Правилника за коначно оцењивање АРРА.
2013 104.4 одличан Оцењивање рада у 2013. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја 02 број 794-4/2014 од 20.05.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014. године
2014 70.3 Одличан. Оцењивање рада у 2014. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 1925/2015 од 09.10.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 71.6 Одличан Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/9 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 110.4 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-31-2017/1 од 27.12.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 79.4 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-27/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 58 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-29/2019-1 од 12.12.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2018 од 22. фебруара 2019. године
2019 79.6 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-19/2020-1 од 02.12.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 119.4 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-37/2021-1 од 15.12.2021. године. Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2022 106.7 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-35/2023-1 од 09.11.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Štampaj