Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalne razvojne agencije | Registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Društvo sa ograničenom odgovornošću RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, Zaječar

Skr. naziv: RARIS d.o.o. Zaječar
Šifra delatnosti: 7022
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
Broj stanovnika: 284112
Matični broj: 20294205
PIB: 105019649

Adresa

Adresa: Trg oslobođenja 1
Mesto: Zaječar
Opština: Zaječar
PTT broj: 19000
PAK:
E-pošta: office@raris.org
Telefon: +381 19 426 376
Faks: +381 19 426 377
Web: www.raris.org

Ovlašćeno lice

Ime i prezime: Vladan Jeremić
Funkcija: direktor
E-pošta: vladan.jeremic@raris.org
Telefon: 019/426-376
Mobilni: 064/8510-265
Obrazovanje: VSS - diplomirani inženjer šumarstva, master iz agroekonomije
Radni staž: 23 godina
Starost: 49

Bankovni račun

Račun Banka Adresa Mesto
205-119344-83 Komercijalna banka - Ekspozitura Zaječar Nikole Pašića br. 25 Zaječar
840-796743-76 Uprava za trezor Moše Pijade br. 4 Zaječar

Osnivači

Red. br. Tip Osnivač Ovlašćeno lice
1 локална самоуправа Opština Knjaževac Đokić Milan
2 локална самоуправа Opština Sokobanja Lukić Dimitrije
3 локална самоуправа Grad Bor Vukadinović Saša
4 локална самоуправа Opština Kladovo Arežina Radovan
5 локална самоуправа Opština Majdanpek Vagner Dejan
6 локална самоуправа Opština Negotin Uruković Milan
7 предузеће Strabag d.o.o. Aleksić Bojan
8 удружења грађана Udruženje građana "Timočki klub" Knjaževac Pavković Snežana
9 привредна комора Regionalna privredna komora Zaječar a.d. Tošić Dejan
10 факултет Fakultet za menadžment Zaječar Mihajlović Dragan
11 локална самоуправа Opština Boljevac Marjanović Nebojša
12 локална самоуправа Grad Zaječar Ognjenović Velimir

Oblasti

Broj oblasti Opština Okrug
1 Zaječar Zaječarski okrug
1 Boljevac Zaječarski okrug
1 Knjaževac Zaječarski okrug
1 Sokobanja Zaječarski okrug
2 Bor Borski okrug
2 Kladovo Borski okrug
2 Negotin Borski okrug
2 Majdanpek Borski okrug

Broj zaposlenih u agenciji

Broj sistematizovanih radnih mesta: 8

Broj zaposlenih/stepen obrazovanja Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme Broj angažovanih po ugovoru Ukupan broj zaposlenih
VII 1 5 0 1 6
VI 1 0 0 1
IV 1 0 0 1
UKUPNO: 7 0 1 8

Podaci o poslovnom prostoru u sedištu

Površina (m2) Vlasništvo Opis
59 Ne Zakup (Ugovor o zakupu u prilogu). Lokal je lociran u centru grada u istočnom delu stambene zgrade u ulici Zorana Radmilovića br. 2 u Zaječaru; koristi se prostorija sa desne strane gledajući od glavnog ulaza sa zajedničkim ulazom i zasebnim sanitarnim čvorom.
174 Ne U zgradi Nacionalnog centra Zaječar – Nacionalne agencije za razvoj RARIS je zakupio u prizemlju zgrade levi hodnik u kome se nalazi pet kancelarija, od čega se jedna kancelarija koristi kao sala za sastanke i arhiva. RARIS koristi na prizemlju zajednički sanitarni čvor i u okviru zakupa RARIS-u pripada i pet nepokrivenih parking mesta.

Podaci o poslovnim/organizacionim jedinicama

Red. br. Naziv Adresa Mesto PTT Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme

Podaci o opremi

Tip Količina Vrednost (din.) Opis
Automobil 3 1.942.136,00
Računari 9 280.062,00
Ostala oprema 9 459,00 Jedan server, dva laser štampača, jedan štampač u boji, jedan kopir aparat, dva skenera, jedan LCD TV za prezentacije, jedan projektor, Pinbord za prezentaciju

Podaci o planiranim finansijskim sredstvima

Red. br. Godina Iznos (din.) Izvor
1 2013 10.922.460,00 članarina osnivača
2 2013 6.978.740,00 drugi izvori sredstava

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za javni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2011 Obuka "Kost-benefit analiza" Jedinice lokalne samouprave
2 2011 "Osnove lokalnog ekonomskog razvoja" Jedinice lokalne samouprave
3 2011 "Poboljšanje administrativnih uslova poslovanja na lokalu" Jedinice lokalne samouprave
4 2011 "Obuka za PCM" Jedinice lokalne samouprave
5 2012 "U pravljanje projektnim ciklusom" (3 obuke) Jedinice lokalne samouprave
6 2012 Aktivnosti na regionalnim projektima ( opširnije u zahtevu za obnovu akreditacije) Jedinice lokalne samouprave, klaster ruralnog turizma
7 2012 Podrška pripremi infrastrukturnih projekata (opširnije u zahteru za obnovu akreditacije Jedinica lokalne samouprave
8 2012 Promocija mogućnosti investiranja u region (opširnije u zahtevu za obnovu akreditacije) Jedinica lokalne samouprave
9 2012 Podrška regionalnom razvojnom savetu (opširnije u zahtevu za obnovu akreditacije) Regionalni razvojni savet
10 2013 Obuka predstavnika JLS za pripremu infrastrukturnih projekata Jedinica lokalne samouprave
11 2013 Regionalni marketing Jedinice lokalne samouprave
12 2013 Primeri dobre prakse u prekograničnoj saradnji, "Putevima rimskih careva" Jedinice lokalne samouprave
13 2013 Pomoć u pripremi projekta za Exchange 4 Jedinice lokalne samouprave
14 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Novi propisi u oblasti legalizacije bespravno sagrađenih objekata" JLS: Negotin, Kladovo, Sokobanja i Zaječar.
15 2014 Dvodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Uspostavljanje prava javne svojine i upis u registar nepokretnosti imovine lokalnih samouprava". JLS: Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Golubac, Negotin.
16 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Otvorena pitanja primene zakona o planiranju i izgradnji". JLS: Knjaževac, Negotin, Sokobanja i Boljevac.
17 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Obaveze JLS, JKP-a i ostalih budžetskih korisnika u postupku regulisanom zakonom o javnoj svojini". JLS: Majdanpek, Zaječar, Knjaževac i Veliko Gradište.
18 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Novi propisi u oblasti legalizacije bespravno sagrađenih objekata"Regulatorni okvir za upravljanje javnom svojinom u gradovima i opštinama" JLS: Knjaževac, Kladovo, Boljevac, Veliko Gradište i Golubac.
19 2014 Trodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Javno-privatna partnerstva i koncesije" JLS: Kladovo, Boljevac, Golubac i Knjaževac.
20 2014 Dvodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Javno-privatna partnerstva i koncesije". JLS: Boljevac, Negotin, Knjaževac, Veliko Gradište i Sokobanja.
21 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu " Uvod u budžetsko programiranje". JLS: Majdanpek, Negotin, Sokobanja, Kladovo, Boljevac, Knjaževac, Veliko Gradište, Zaječar i Golubac.
22 2014 Dvodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Zakon o prekršajima-komentari, nova rešenja i primena u JLS" JLS: Negotin, Boljevac, Sokobanja, Knjaževac, Golubac i Veliko Gradište.
23 2014 Dvodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Zakon o ravnopravnosti polova-primena i usaglašavanje opštih akata JLS" JLS: Negotin, Boljevac, Veliko Gradište i Golubac.
24 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Efikasnije postupanje opštinske uprave". JLS: Sokobanja, Majdanpek, Golubac i Zaječar.
25 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Obuka za infrastrukturne projekte". JLS: Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Negotin.
26 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu " Aktivna istočna Srbija u procesu priključivanja EU". JLS Negotin.
27 2014 Pomoć u pripremi projekata. JLS: Zaječar i Sokobanja.

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za privatni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2012 Podrška početnicima u biznisu - START-UP MSPP
2 2012 Krediti za razvoj preduzetništva MSPP
3 2012 Program Inovativnosti MSPP
4 2012 Program Gazele MSPP
5 2012 Mentoring preduzeća MSPP
6 2012 Međunarodni sajam Biznis baza MSPP
7 2012 Podrška izvozno orijentisanim preduzećima MSPP
8 2012 Konsalting MSPP
9 2012 Obuke MSPP
10 2012 Informisanje MSPP
11 2012 Konkurentnost MSPP
12 2012 Program podrške razvoju inovativnih klastera MSPP
13 2014 Obuke MSPP
14 2014 Mentoring MSPP
15 2014 Konsalting MSPP

Podaci o sprovedenim međunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima

Red. br. Godina Naziv projekta Korisnik projekta Tip projekta Vrednost projekta Priložena dokumentacija
1 2011 Increasing Tourist Competitiveness of the Eastern Serbia Opština Knjaževac Lokalni 1.500.000,00 Уговор о међусобној сарадњи
2 2011 Izgradnja regionalne deponije Halovo Region Južne i Istočne Srbije Regionalni 16.500.000,00 Уговор о међусобној сарадњи
3 2011 Znanjem do turističke konkurentnosti Istočna Srbija Regionalni 2.900.000,00 Уговор о међусобној сарадњи
4 2011 U susret EU standardima u ruralnom turizmu Timočke krajine Timočka krajina Regionalni 4.059.000,00 Уговор о међусобној сарадњи
5 2011 Operativni Grant IPA/2008/161-418 RARIS Regionalni 78.224.400,00 Уговор о међусобној сарадњи
6 2011 "Zone rasta. Promocija „braunfild“ i „grinfild“ investicionih potencijala u Zaječarskom, Vidinskom i Borskom okrugu" Vidin, Zaječar i Bor Međunarodni 14.977.479,00 Уговор о међусобној сарадњи
7 2011 BE LARGE – Be Local, Act Rural, Grow European Region Južne i Istočne Srbije Regionalni 4.559.614,00 Уговор о међусобној сарадњи
8 2011 „L.O.V.E. for Timok region“ Timočka krajina Međunarodni 13.034.000,00 Уговор о међусобној сарадњи
9 2012 "Certifikacija 5 opština u Timočkoj krajini sa povoljnim poslovnim okruženjemfaza" Jedinice lokalne samouprave Međuopštinski 2.661.700,00 Уговор о финансирању и Меморандум о сарадњи
10 2012 "Certifikacija 5 opština u Timočkoj krajini sa povoljnim poslovnim okruženjem II faza" Jedinice lokalne samouprave Međuopštinski 3.777.000,00 Уговор о финансирању и Меморандум о сарадњи
11 2012 „U susret EU standardima u ruralnom turizmu Timočke krajine“ Ugostitelji Regionalni 4.059.000,00 Уговор о финансирању и Уговор о суфинансирању
12 2012 „Подршка иновацијама у MСП сектору“ MSP Regionalni 1.980.000,00 Уговор
13 2012 „Standardizacija nefinansijskih usluga za MSP u 8 oblasti MOS“ MSP Međunarodni 4.723.435,00 Simplified grant agreement
14 2012 "Zone rasta. Promocija „braunfild“ i „grinfild“ investicionih potencijala u Zaječarskom, Vidinskom i Borskom okrugu" Okruzi Međunarodni 14.977.479,00 Subsidy contract i partnership agreement
15 2012 BE LARGE – Be Local, Act Rural, Grow European Nezaposleni Međunarodni 4.559.614,00 Уговор о сарадњи
16 2012 „TRANSDANUBE“ Rečni prevoznici Međunarodni 260.813.300,00 Partnership agreement
17 2013 Certifikacija 5 opština u Timočkoj krajini sa povoljnim poslovnim okruženjem Jedinice lokalne samouprave Međuopštinski 3.881.380,00 -
18 2013 Transdanube Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 260.813.300,00 -
19 2013 SMART START - Stara Planina - New Network Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 17.004.780,00 -
20 2013 INFOTOURPROD - New informational technologies and tourism products for cross border tourism development Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 13.210.058,00 -
21 2013 TIDA - Tourism Investment Development and Attraction Initiative Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 1.629.343.520,00 -
22 2014 TransDanube Dunavski region Međunarodni 276.861.443,00 Уговор о међусобној сарадњи.
23 2014 Smart start Region istočne Srbije Međunarodni 17.040.946,00 Уговор о међусобној сарадњи.
24 2014 Infotourprod Region istočne Srbije Međunarodni 19.850.106,00 Уговор о међусобној сарадњи.
25 2014 Helping hand Starija populacija Međunarodni 20.944.560,00 Уговор о гранту.
26 2014 TIDA Region istočne Srbije Međunarodni 16.276.254,00 Уговор о међусобној сарадњи.
27 2014 Aktivna istočna Srbija u procesu pridruživanja EU Region istočne Srbije Međunarodni 3.858.000,00 Уговор и анекс о финансирању пројекта.

Podaci o zaključenim ugovorima iz člana 50. Zakona

Red. br. Datum zaključenja ugovora Ugovorne strane Predmet ugovora Rok važnosti Vrednost ugovora (din.) Priložena dokumentacija
1 28.2.2011 Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS Sprovođenje Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2011. godinu 30.03.2011. 212.000,00 Копија уговора
2 7.6.2011 Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS Realizacija projekta "Mentoring za 150 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika 15.12.2011. 650.000,00 Копија уговора
3 28.2.2012 Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS Realizacija Programa standardizovani set usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini 15.01.2013. 0,00 Копија уговора
4 16.10.2012 Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS Organizacija i realizacija 11. međunarodnog sajma preduzetništva - Biznis baza 15.11.2012. 300.000,00 Копија уговора
5 2.4.2012 Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS Realizacija projekta "Mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2012. godini 30.11.2012. 585.000,00 Копија уговора
6 26.7.2012 Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS ANEKS 1 ugovora o realizaciji projekta "Mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2012. godini. (Promena vrednosti osnovnog ugovora) 30.11.2012. 520.000,00 Копија уговора

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti podrške privrednim subjektima

Godina Broj održanih obuka Broj obučenih polaznika Broj preduzeća koja su dobila usluge mentoring Broj klijenata koji su dobili usluge konsaltinga Broj prijava po programima NARR Broj odobrenih prijava po programima NARR
2011 27 554 10 162 5 3
2012 21 271 8 262 45 8
2013 27 378 6 154 3 1
2014 20 207 6 77 71 24

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja

Godina Kategorija Nivo Broj
2011 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
2
oblasni nivo
1
lokalni nivo
3
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
4
nacionalni nivo
regionalni nivo
2
međuopštinski nivo
2
lokalni nivo
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
4
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja
2012 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
1
oblasni nivo
3
lokalni nivo
2
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
4
nacionalni nivo
regionalni nivo
2
međuopštinski nivo
2
lokalni nivo
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
3
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja - Регионална стратегија развоја за Регион Јужна и Источна Србија
- Регионални просторни план Тимочке крајине
- Стратегија одрживог развоја општине Неготин за период 2012-2021
- План "Интегрални приступ у одрживом развоју сеоског туризма источне Србије за општине
2013 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
2
oblasni nivo
lokalni nivo
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
4
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
1
lokalni nivo
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
3
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja Развојна документа на којима је АРРА Зајечар учествовала:
- Регионална стратегија развоја за регион јужна и источна Србија
- Програм имплементације регионалног просторног плана Тимочке крајине 2014-2018
2014 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
2
oblasni nivo
lokalni nivo
2
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
6
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
lokalni nivo
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
13
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja Развојна документа у којима је АРРА Рарис учествовала:
-Анализа могућности успостављања речне путничке линије Београд-Ђердап;
-Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва општине Бољевац;
-Стратегија социјалне заштите;
-Стратегија економског развоја града Зајечара.

Podaci o akreditaciji

Datum podnošenja zahteva za akreditaciju: 14.04.2011.
Broj rešenja o sticanju akreditacije: 01 број 119-3/2011
Datum donošenja rešenja o sticanju akreditacije: 04.05.2011.
Rok važenja rešenja o sticanju akreditacije: 2 године
Registarski broj upisa prve akreditacije: 01
Broj rešenja o oduzimanju akreditacije:
Datum donošenja rešenja o oduzimanju akreditacije:
Broj rešenja o prestanku akreditacije:
Datum donošenja rešenja o prestanku akreditacije:

Obnova akreditacije:


Red. br. Godina Datum zahteva Datum rešenja Broj rešenja Rok važenja Reg. broj Podbroj
1 2013 13.5.2013 16.5.2013 02 број 858-1/2013 5 година
2 2018 15.5.2018 19.7.2018 1-04-023-9/2018-3 5 година
3 2023 6.6.2023 3.7.2023 1-04-023-15/2023-1 5 година

Podaci o oceni u postupku vrednovanja rada agencije

Godina Ocena Opis ocene Komentar
2011 57.7 одличан Оцењивање рада у 2011. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 273/2012 од 17.05.2012. године
2012 70.8 одличан Oцењивање рада у 2012. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 103/2013 од 28.03.2013. године
2013 90 одличан Oцењивање рада у 2013. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја 02 број 1165-3/2014 од 04.07.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014. године.
2014 70.1 Одличан Оцењивање рада у 2014. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 2489/2015 од 17.12.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 46 Врло добар Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/7 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 56.2 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-30-2017/1 од 27.12.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 57 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-24/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 67 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-28/2019/1 од 12.12.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 62.4 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-15/2020-1 од 12.10.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. март 2020. године
2020 59.1 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-13/2021-1 од 15.11.2021. године. Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 45 врло добар Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-25/2022-1 од 17.10.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 48.7 врло добар Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-13/2023-1 од 07.06.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Štampaj