Подршка развоју регионалне политике на националном нивоу (РегПол)

„Подршка развоју регионалне политике на националном нивоу“ (скраћено РегПол пројекат) је део ИПА 2007 програма, компонента И, Регионални друштвено-економски програм развоја 2 (RDEPR2), који финансира Европска унија.

RDEPR2 програм се састоји од 4 компоненте, тј. текућег пројекта (компонента 1) и 3 преостале компоненте које су тесно повезане, а то су пројекат Подршке регионалним развојним агенцијама (компонента 2), припрема оперативних грантова за регионалне развојне агенције (компонента 3) и Грант шема за пројекте регионалног друштвено-економског развоја (компонента 4).

РегПол пројекат је своје активности започео крајем октобра 2010 и трајаће 30 месеци. Главни корисник је Министарство економије и регионалног развоја. Остале институције укључене у пројекат на националном нивоу су Национална агенција за регионални развој, Канцеларија за европске интеграције, Министарство финансија и Министарство за државну управу и локалну самоуправу.

Пројекат реализује конзорцијум фирми из ЕУ, којим управља Ecorys Nederland BV (из Ротердама, Холандија). Остали партнери у конзорцијуму су GDSI Ltd из Ирске (Galway) и Ecosfera из Италије (Рим).

Крајњи циљ пројекта је значајан допринос равномерном друштвено-економском развоју Србије, а намера је:

  • Јачање капацитета на националном нивоу за планирање и имплементацију интегрисаног регионалног развоја;
  • Постизање делотворнијег и транспарентнијег планирања и трошења фондова за развој Србије.

Како би се ово постигло, биће имплементиране четири главне компоненте пројекта:

  1. Формулисање политике (подршка у прављењу Националног плана регионалног развоја и повезаних докумената, као што су 5 развојних стратегија за НСТЈ 2 и одговарајући Програми за финансирање развоја региона)
  2. Управљање развојем (подршка у успостављању свих релевантних структура и система за ефикасно управљање и имплементацију развојних фондова)
  3. Координација и интеграција (подршка Министарству на пољу координације са другим надлежним министарствима и осталим заинтересованим странама на националном и регионалном нивоу)
  4. Хоризонталне активности (подршка Министарству у организовању конференција и других манифестација, организовање радионица и промотивних активности, организовање студијских посета и информативних путовања за особље Министарства и других релевантних заинтетересованих страна)

Контакт:
РегПол пројекат
Министарство економије и регионалног развоја
Булевар краља Александра 15/304
11000 Београд

Тел: +381 11 285 5327
Фаx: +381 11 285 5233
www.regpol.rs