Rečnik regionalnog razvoja

R

Regionalni razvoj - dugoročni i sveobuhvatni proces unapređenja održivog ekonomskog i društvenog razvoja regiona i jedinica lokalne samouprave, uz uvažavanje njihovih specifičnosti

Region - statistička funkcionalna teritorijalna celina, koja se sastoji od jedne ili više oblasti, uspostavljena za potrebe planiranja i sprovođenja politike regionalnog razvoja, u skladu sa nomenklaturom statističkih teritorijalnih jedinica na nivou 2, nije administrativna teritorijalna jedinica i nema pravni subjektivitet

Razvojni dokument - dokument na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou, kojim se uređuje ekonomski i društveni razvoj

Razvojni projekat - projekat izgradnje ili obnove komunalne, ekonomske, ekološke, socijalne i druge infrastrukture, izgradnje i jačanja institucija i kadrovskih i ljudskih resursa, razvoja privrednih društava i preduzetništva, podsticanja naučno istraživačkog rada, kao i drugi projekti koji doprinose sveobuhvatnom društveno-ekonomskom ili regionalnom razvoju

Razvijeni regioni - regioni čiji je stepen razvijenosti iznad republičkog proseka bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika

Regionalna razvojna strategija - vrsta razvojnog dokumenata regionalnog razvoja kojim se, u skladu sa Nacionalnim planom, definišu osnovni prioriteti razvoja regiona i načini njihovog ostvarivanja. Regionalna razvojna strategija donosi se za period od pet godina

Registar mera i podsticaja - jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka o preduzetim merama i podsticajima koji su od značaja za regionalni razvoj